Urologi

 

Urologi är läran om båda könens urinorgan samt de manliga könsorganen. Läkare specialiserad inom urologi kallas urolog och är utbildad för att diagnostisera, behandla och hantera patienter med urologiska sjukdomar. De organ som omfattas inom urologin är njurar, urinledare, urinblåsan, urinröret och de manliga reproduktionsorganen; testikel, bitestikel, sädesledare, sädesblåsor, prostata och penis.

Både mannens och kvinnans reproduktionssystem är delvis integrerat i urinvägarna, varför symptom och sjukdomar i könsorganen ofta även påverkar urinvägarna och vice versa. Urologi omfattar medicinsk handläggning av icke-kirurgiska problem såsom t ex urinvägsinfektioner och kirurgiska problem såsom t ex korrigering av medfödda avvikelser och kirurgisk behandling av cancer eller andra förändringar i urinvägarna.

Urologi är nära besläktat med de medicinska områdena onkologi, nefrologi, gynekologi, andrologi, pediatrisk kirurgi, plastikkirurgi, proktologi, dermatologi och endokrinologi och i vissa fall överlappar urologin dessa medicinska specialiteter.

Läs mer om urologi och urologiska sjukdomar.